Mapa Warszawy

View Fullscreen

Powyższa mapa w języku polskim i niemieckim przedstawia Warszawę w 1941 roku. Na mapie zaznaczone są miejsca, o których wspomina Nathan w swojej książce. Mają one związek z działalnością okupanta, życiem społeczności żydowskiej, ruchem oporu oraz ludobójstwem w okupowanej Warszawie.
Zaleca się wyświetlanie mapy na pełnym ekranie. 

 

Klucz do mapy

– miejsca związane z okupacyjną działalnością Niemców

– miejsca związane ze społecznością żydowską 

– teren cmentarza katolickiego

Blue kropki - miejsca, które Nathan opisuje w książce „Pozorowana tożsamość"

Red kropki - Judenrat w Warszawie i punkty usługowe w getcie

Aparaty fotograficzne – miejsca, gdzie Niemieccy żołnierze oraz członkowie Propagandakompanie robili zdjęcia propagandowe

Spinacze  - miejsca oporu

Policjant  - miejsca współpracy granatowej policji z Niemcami

Koperty  - urzędy pocztowe 

Pociągi  - główne dworce w okupowanej Warszawie 

| | – mosty  

 

Aby pobrać mapę, kliknij tutaj