Archives | Archiwa

nussbaum-refugee.jpg
In this exhibit, viewers can explore a digital archive of The Counterfeit Poles including 
photographs, false identification cards, wedding invitations, postcards, and International
Tracing Service documents. The following nine galleries are organized chronologically
allowing visitors to travel with Nathan and Helen from Łomźa to New York. Visitors are
encouraged to explore these archival materials in an interactive digital format by
clicking on the various albums listed in the scroll down list under "Archives" on the
menu bar.

___________________________


W tym miejscu odwiedzający mogą przeglądać cyfrowe archiwum książki „Pozorowana tożsamość”,
w tym zdjęcia, fałszywe karty identyfikacyjne, zaproszenia ślubne, pocztówki i dokumenty
International Tracing Service. Poniższe dziewięć galerii jest uporządkowanych
chronologicznie, dzięki czemu goście mogą podróżować z Natanem i Helen z Łomży do Nowego
Jorku.
Zachęcamy odwiedzających do przeglądania tych materiałów archiwalnych w interaktywnym
formacie cyfrowym, klikając na różne albumy wymienione na liście w zakładce „Archiwa” na
pasku menu.