Their Łomża | Ich Łomży

Screen Shot 2019-04-03 at 21.17.07.png
Nathan with a Polish flag | Nathan z polską flagą
Łomża is a city in northeastern Poland on the Narew River. It lies around 150 kilometers from 
Warsaw and 20 kilometers from Jedwabne, the site of Jan Gross's Neighbours
 As of 1939,
approximately 28,000 people lived in Łomża. Of the 28,000, almost 40% were Jewish 
[1].
Importantly, all 28,000 Łomża citizens called Łomża home. Nathan and Helen were two such
citizens of Łomza. As a child, Nathan spent summers swimming in the River Narew and took
holiday trips to the Giełczyn forest. During the Holocaust, he came to associate these sites
not with happy childhood memories but instead with aggressive anti-Semitic campaigns and
genocidal actions. The Nazis and their collaborators took the city of Łomża from its Jewish
citizens. Today, approximately 63,000 people live in Łomza. None of them are Jewish.


In this exhibit, viewers can walk with Helen and Nathan and explore a digital map of their
Łomża.

                    _________________________

Łomża to miasto w północno-wschodniej Polsce, położone nad rzeką Narew. Miejscowość ta leży 
około 150 kilometrów od Warszawy i 20 kilometrów od Jedwabnego, miejsca, które Jan Gross
opisał w książce „Sąsiedzi”. W 1939 r. Łomżę zamieszkiwało około 28 tysięcy osób. Z tego
prawie 40% stanowili Żydzi 
[1]. Co ważne, wszyscy mieszkańcy tego miasta, tak jak Nathan i
Helen, nazywali Łomżę domem. 
Jako dziecko Nathan spędzał lato pływając w Narwi oraz odbywał
wakacyjne wycieczki do lasu giełczyńskiego. Podczas Holokaustu zaczął kojarzyć te miejsca nie
ze szczęśliwymi wspomnieniami z dzieciństwa, ale z agresywnymi kampaniami antysemickimi i
ludobójstwem. Naziści i ich kolaboranci odebrali Żydom Łomżę. Dziś w tym mieście mieszka
około 63 tysiące osób, nikt z tych osób nie jest narodowości żydowskiej.


W tym miejscu odwiedzający mogą iść na spacer z Nathanem i Helen i przeglądać cyfrowa mapa
ich Łomży.