Their Warsaw | Ich Warszawa

Screen Shot 2018-07-11 at 6.06.20 PM.png
Nathan and Helen in Warsaw in 1943 | Nathan i Helen w Warszawie w 1943 r
Following the liquidation of the Lomza Ghetto, Nathan and Helen Drew fled Lomza for Warsaw. 
From November 1942 until the evacuation of Warsaw in the late summer of 1944, they lived as
"counterfeit Poles" in the city concealing their Jewish identities.


In this exhibit, viewers can explore with Nathan and Helen a digital map of their Warsaw.

______________________

Po likwidacji getta w Łomży, Nathan i Helen Drew przedostali się do Warszawy. Od listopada
1942 r. do ewakuacji Warszawy późnym latem 1944 r. żyli w mieście ukrywając swoją żydowską
tożsamość.


W tym miejscu odwiedzający mogą przeglądać z Nathanem i Helen cyfrową mapę ich Warszawy.